3
דצמ
2013
0

שירת ושתי

לו הייתי ושתי

בושתי

מפני שאין לה בגדים

אך יש לה רכוש מדהים

היו למלכה אוצרות משלה

וחובות- כלל לא היו לה.

ומדוע "אין מה ללבוש"

חוץ מהכתראותו ביקשה לדרוש

שועי עולם הזמינו אותה למסיבה

ותען "אין חפץ בשיכורים ללא סיבה."

ובעצם כיוונה למשתה נשים

"VIVE LA FEMME" חופש לנשים!

אמרה: למה "תשויץ" רק אתה

ואני לא אראה אוצר המשפחה?!

נשי העולם כולכן התאחדו

מכוש ועד הודו!

כן! נרים ראש וקדימה!

נפגין בגדי מלכות!

לא רק הגברים ככהנים

גם אנו דוגמניות כדוגמנים!

אמרה למלך הפסיקו הפתקים !

ומדוע לשלוח אלי עוד פקידים?

אני סרבנית וגאה

ואתה סייס שעלה לגדולה

ברוכות הבאות למסיבה!

כאן אוכל ושתיה מה שבא

יש שירים וריקודים על הבמה

ומה זה ש"נלקחתי" אני המומה?

ושתי -נכדת נבוכדנצר-

עמדה אמיצה נגד האוצר.

אחשוורוש נפרד ממנה

בעצת המן לא נשמעה עד הנה.

דרשה משרתות ללא בגדים

ועכשיו – גם היא יתומה מבדים

העונש הראוי לגאוותנית

שזונחת את עיניי ראשה.

הותרה חגיגה ליהודים

אפילו עם מיסים – לומדים.

לרע וגם לטוב יש מקום

ובסיום זה אפשר לנשום.

נשי העולם כולכן התאחדו

מקורות
ראה פרושים שונים על חשיבותה
ורשעותה של ושתי שהביאוה לעונש חמור.
לגודמה:
ילקוט שמעוני אסתר – פרק א – רמז
תתרמט.
מדרש רבה אסתר פרשה ג פסקה ב
ד"א ונשים משלו בו ארבע נשים נטלו
ממשלה בעולם ואלו הן איזבל ועתליה
מישראל ושמירמית וושתי מאומות העולם:

הגב